Studio Gerjanne van Gink

Collectie Alzheimer Empathy Products

‘Hoe kunnen smart products de ADS van mensen met Alzheimer op een empathische manier ondersteunen,  en daarmee langer de regie laten behouden over hun eigen leven?’

ADS-spiegel, collectie Alzheimer Empathy Products

Buurtje.nu.  is een communicatieplatform wat bestaat uit tassen waarop een maand agenda met activiteiten staat voor een buurt. Winkeliers kunnen deze tassen aan hun klanten geven en ondernemers kunnen Buurtje en daarmee indirect de activiteiten sponsoren. Buurtje.nu hoopt hiermee dat de sociale cohesie in een wijk groeit en het netwerk van de ouderen zo groot mogelijk wordt om eenzaamheid tegen te gaan.

]

Beeld: Sofie van Greevenbroek

Het vergeet-mij-niet-pad is een markering van de oversteekplek met spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes. Het blauwe bloemetje wordt door diverse (zorg)instellingen gebruikt in relatie tot dementie, en heeft zo de potentie een nationaal logo te worden. Het pad markeert niet alleen de oversteekroute voor ouderen; het heeft vooral als doel andere weggebruikers te herinneren dat er mensen zijn die iets meer tijd nodig hebben om over te steken. Het pad kan door buurtbewoners simpel aangebracht worden door middel van sjablonen en spuitverf. De vergeet-mij-nietjes kunnen ook uitwaaieren over een groter gebied, bijvoorbeeld rondom een zorginstelling of een winkelcentrum, om de bewustwording in de hele wijk te vergroten en als route te dienen voor mensen met lichte dementie.

Contact:
info@gerjannevangink.nl

Linkedin Gerjanne van Gink