Studio Gerjanne van Gink

Collectie Alzheimer Empathy Products

‘Hoe kunnen smart products de ADS van mensen met Alzheimer op een empathische manier ondersteunen,  en daarmee langer de regie laten behouden over hun eigen leven?’

De ADS-spiegel is getest in drie verpleeghuizen en wordt momentel doorontwikkeld. Wij zoeken hiervoor thuiszorgorganisaties en mantelzorgers die met hun cliënt, partner, vader / moeder willen testen.

De ADS-spiegel heeft Bouwen aan talent van het stimuleringsfonds ontvangen. Samen met Soyun Park werkt de de komende maanden een de het products. Al langer tijd werken RNDR en Studio Gerjanne van Gink aan een versie met sensoren.

ADS-spiegel, collectie Alzheimer Empathy Products

Het Vergeet-mij-niet-pad©

Beeld: Sofie van Greevenbroek

Het vergeet-mij-niet-pad In 2017 is het vergeet-mij-niet-pad© ontwikkeld tijdens deelname aan het project ‘Dementie in de Openbare Ruimte’ van het Stimuleringsfonds en de gemeente Rotterdam. Landschapsarchitecte Sanne Janssen en ontwerper Gerjanne van Gink ontwierpen het ‘Vergeet-mij-niet-pad’ om aandacht te vragen voor mensen met Dementie. Een pad door de wijk: als route, oversteekplaats of binnen-komst in de wijk. Met dit pad keren zij het probleem om, maken de omgeving bewust dat er mensen wonen die in de war kunnen zijn. Wij kunnen met het tempo van onze stad rekening houden met deze mensen, het vergeet-mij-niet-pad© draagt hier aan bij.

Het vergeet-mij-niet-pad© en de vergeet-mij-niet-route is een markering van de oversteekplek met spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes. Het blauwe bloemetje wordt door diverse (zorg)instellingen gebruikt in relatie tot dementie, en heeft zo de potentie een nationaal logo te worden. Het pad markeert niet alleen de oversteekroute voor ouderen; het heeft vooral als doel andere weggebruikers te herinneren dat er mensen zijn die iets meer tijd nodig hebben om over te steken. Het pad kan door buurtbewoners simpel aangebracht worden door middel van sjablonen en spuitverf. De vergeet-mij-nietjes kunnen ook uitwaaieren over een groter gebied, bijvoorbeeld rondom een zorginstelling of een winkelcentrum, om de bewustwording in de hele wijk te vergroten en als route te dienen voor mensen met lichte dementie.

Het Vergeet-mij-niet-pad© en de Vergeet-mij-niet-route© liggen inmiddels in verschillende gemeenten zoals Rotterdam Ommoord (2017), Rotterdam centrum (2018), Deventer en Zwollen tijdens de campagne van Samen Dementie vriendelijk (Alzheimer Nederland), Trimbos instituut (2017 / 2018), Vitalis zorggroep Eindhoven (Dutch design week 2019), Rotterdam Rubroek (2019), Saar aan Huis gemeente Heumen (2021) , Gemeente Dordrecht (2021), Griftpark Utrecht (2021).

Bestel je eigen vergeet-mij-niet-pad© via:
www.vergeetmijnietpad.nl

Mocht je het ontwerp en de visie van het vergeet-mij-niet-pad© mooi vinden kun je door het afnemen van een pad deelnemen aan een netwerk van steden en verpleeghuizen die samen werken aan een Dementie vriendelijke stad. Naast het netwerk werken wij graag met jullie aan het vraagstuk hoe maak je een dementie inclusieve stad en het verbeteren van de leefomgeving voor mensen met Dementie. 

Buurtje.nu.  is een communicatieplatform wat bestaat uit tassen waarop een maand agenda met activiteiten staat voor een buurt. Winkeliers kunnen deze tassen aan hun klanten geven en ondernemers kunnen Buurtje en daarmee indirect de activiteiten sponsoren. Buurtje.nu hoopt hiermee dat de sociale cohesie in een wijk groeit en het netwerk van de ouderen zo groot mogelijk wordt om eenzaamheid tegen te gaan.

Blokkie Om:

Een Dementie vriendelijke boodschappenroute in Rotterdam waar wij op dit moment een tweede pilot doen en samenwerken met de

Beeld: Hans Tak

Contact:
info@gerjannevangink.nl

Linkedin Gerjanne van Gink

@studiogerjannevangink